Địa Chỉ: 56 Phạm Tiêm - Phường Hưng Trí - Thị Xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh                           

Dự án Vincom + Nam Đàn