Địa Chỉ: 56 Phạm Tiêm - Phường Hưng Trí - Thị Xã Kỳ Anh - Hà Tĩnh                           

Nhà ở - Văn phòng